Jälgi meid Facebookis!
Liiva müük +372 5030102

Jäätmeluba

Jäätmeluba peab jäätmeseaduse § 73 lg lg 2 kohaselt olema:

  • jäätmete kõrvaldamiseks;
  • jäätmete taaskasutamiseks;
  • ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks, välja arvatud isiku enda tegevuse tulemusena tekkinud jäätmete kogumiseks ja veoks;
  • teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks jäätmete edasise kaubandusvahendamise või taaskasutamise eesmärgil;
  • kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks;
  • olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena;
  • jäätmete tekitamiseks jäätmeseaduse §-s 75 sätestatud juhtudel;
  • jäätmehoidla käitamiseks.

Vaata lähemalt ja uuri Jäätmeseadust, et ei tekiks ettearvamatuid probleeme.

Jäätmete utiliseerimiseks või transpordiks võta meiega ühendust siit

 

pdf OÜ Mantrum Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõend (.pdf 0,2Mb).

Kodulehe tegemine aara.ee

Jäätmeluba

Jäätmeluba

Jäätmeluba peab jäätmeseaduse § 73 lg lg 2 kohaselt olema: jäätmete kõrvaldamiseks; jäätmete taaskasutamiseks; ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks, välja arvatud isiku enda tegevuse tulemusena tekkinud jäätmete kogumiseks ja veoks; teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks jäätmete edasise kaubandusvahendamise või taaskasutamise eesmärgil; kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks; olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena; jäätmete tekitamiseks jäätmeseaduse §-s 75 sätestatud juhtudel; jäätmehoidla käitamiseks Vaata lähemalt ja uuri Jäätmeseadust , et ei tekiks ettearvamatuid probleeme

Jäätmeluba

www.mantrum.ee © 2016 osaühing MANTRUM » "Meie kasuks räägivad pikaajalised kogemused, tähtaegadest kinnipidamised, klientide usaldusväärsus ning töötajate professionaalsus. Peame oluliseks klientide rahulolu"